Tin tức


BÁO CÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI AOKANG

Công ty Cổ phần An Việt Sông Hồng báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại trên website  http://aokang.com.vn/    như sau:

  • Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 110.000.000 đồng
  • Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã tặng : 0 đồng
  • Công ty không có đề xuất, kiên nghị gì tới Quý Sở.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: